loading

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE

12GE/CS01

GEBOFOAM S750 - CS01
certificazione per isolamento termico e acustico
classe di infiammabilità B3 (DIN 4102)

assorbimento acustico RST,w = 60 dB

conducibilità termica 0.039 W/ (m-K)

schiuma

12GE/CS01
,
schiuma poliuretanica manuale B3 G&B
  • 18 mesi
  • 750 ml